somzakuz_vizual_04_preview

Kultúrno-spoločenské a zábavné miestne centrum SOMZAKUZ – som za kultúru, umenie a zábavu

Záujmová skupina aktívnych obyvateľov obce Chorvátsky Grob pod označením/názvom SOMZAKUZ, ktorá spája záujem vytvoriť menšie centrum pre rozvoj kultúry, spoločenského vyžitia, ale aj pre vytvorenie priestoru pre organizáciu hudobných, zábavných a spoločensko-komunitných podujatí, predkladá svoj návrh projektu podľa výzvy obce Chorvátsky Grob na spolu organizáciu športových a kultúrnych podujatí pre rok 2023.

Nami predkladaný návrh nie je možné špecifikovať ako „jednorazový“ projekt, ale ide skôr o návrh zorganizovať v spolupráci s obcou Chorvátsky Grob a aj na báze širšej spolupráce s ďalšími občianskymi združeniami a spolkami, ako aj s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci dlhodobý a pravidelný systém podujatí v podmienkach pripravovaného miestneho centra v časti Čierna Voda v lokalite Hlavný dvor v rámci dvora pri objekte Sýpky v blízkom susedstve supermarketu COOP Jednota.

Viac informácii už čoskoro…