plasty

Komunikačné systémy a Informačné technológie / Zhodnocovanie nehnuteľného majetku

Spoločnosť MCST, a.s. bola založená v roku 2000 transformáciou spoločnosti Matracom Slovakia, s.r.o. na akciovú spoločnosť.

V minulosti sme sa prioritne venovali poskytovaniu poradenstva a realizáciám riešení v rámci komunikačných a informačných platforiem a zabezpečovacích systémov. Od roku 2007 sa spoločnosť venuje tiež činnostiam pre zhodnocovanie nehnuteľného majetku.